Visceral Games heeft altijd benadrukt dat Dead Space 3 wel degelijk een “enge” game zou zijn. Toch blijkt dit bij de release eigenlijk niet zozeer het geval. Schrikmomenten zat, maar de typische survival horror elementen die in het eerste en (in mindere mate) het tweede deel zaten zijn nergens meer te bekennen. Erg jammer, vinden wij. “Een noodzakelijk kwaad”, zegt de schrijver van de eerste Dead Space.

Antony Johnston geeft aanvankelijk toe dat de actiegerichte aanpak van Dead Space 3 de game voor hem een stuk minder aantrekkelijker maakt, maar verdedigt vervolgens zijn voormalige werknemers. De focus op actie is een bewuste zet om een groter publiek aan te spreken. Het Dead Space universum werd tevens ontwikkeld als een grootse, epische wereld die stap voor stap verkend zou worden.

Ontwikkelaar Visceral games heeft altijd de verdubbelaar willen inzetten en in die zin is Dead Space 3 niet meer dan een logische stap. Johnston voegt hieraan toe dat Dead Space snel saai zou worden als men niet koos voor een schaalvergroting. Wij zijn het hier niet mee eens en vinden het bijzonder jammer dat Visceral Games zijn fans van het eerste uur verloochent. Wat denken jullie?

“[It’s] a necessary evil in order to broaden the fan base.”

“I know the developers always wanted to go bigger, in terms of scope. And I’ve mentioned before that the universe we created was huge, with lots of elements, which simply didn’t make it into the first game.”

“So to get that story told, to round out the universe, it was inevitable the settings and environments would open out a bit, become a bit more epic in scale.”