Tot nu toe is Sony erg stil geweest over de prijs van de in februari aangekondigde PlayStation 4. Tegenover Edge heeft de uitgever zich inmiddels voor het eerst uitgesproken over dit onderwerp. Vice president van Sony Worldwide Studios, Michael Denny, gaf aan dat ze uit elke lancering van een console lering trekken. Daarnaast zijn ze ook goed geïnformeerd over de sterke en zwakke kanten van de PS3. Met een console willen ze zo’n breed mogelijke groep aan gamers bereiken terwijl het systeem diep, verbindend, rijk en meeslepend is, aldus Denny.

“We want a system that can reach as broad a gaming audience as possible but whilst being a system that’s deep, connected, rich and immersive and is going to give a very focused and differentiated experience than anything else that’s out there.”

Hij heeft het dus op een wat cryptische wijze over de prijs van de PlayStation 4, maar wil nog niet in specifieke details treden. Denny zegt dat er nog voldoende tijd is om met een aankondiging op dit vlak te komen. Op dit moment wil Sony volgens hem de visie vertalen naar het publiek. Ze willen een console ontwikkelen voor de gamers en dan in de breedste zin van het woord. Volgens Denny kunnen we deze uitspraak in verband brengen met de prijs en dan een eigen conclusie trekken.

“The initial announcement phase that we’re in now is just to explain the vision to everybody. Part of that vision is we have created a console absolutely focused on gamers – and we want that to be gamers in the broadest sense as well. I think to some extent I can ask you to draw your own conclusions.”

We moeten zeggen dat dit toch wel een cryptische manier is om eigenlijk aan te geven dat de PlayStation 4 zeker geen 600 euro zal kosten, zoals destijds bij de lancering van de PS3. Denny geeft aan dat ze geleerd hebben van de toenmalige lancering om vervolgens te zeggen dat de PS4 gamers in de breedste zin moet aanspreken.