De hack ’n slash fanaten krijgen de aankomende tijd een hoop games voorgeschoteld. Zo staan de games Dante’s Inferno en God of War III gepland voor het eerste kwartaal van 2010. Dit zijn twee titels die zeker in de gaten moeten worden gehouden voor de mensen die ook maar iets met hack ’n slash games hebben. Een game die ook zeker in de gaten moet worden gehouden is Bayonetta. Deze titel werd ontwikkeld door de maker van de Devil May Cry serie. Van het kritische blad Famitsu kreeg de Xbox 360 versie van de game een perfecte score van 40/40. De PS3 versie van de game was kennelijk net iets minder in de smaak gevallen en ontving twee puntjes minder namelijk een 38/40.

Door deze scores zijn de verkoopcijfers van de game echter nog merkwaardiger dan ze al zijn. De PS3 versie van Bayonetta heeft in Japan namelijk twee keer zoveel verkocht als die van de Xbox 360. Waar de 360 maar 45.000 exemplaren heeft verkocht, heeft de PS3 er maar liefst 93.000 op zijn naam staan. Dit zou kunnen aangeven dat de Xbox een nog slechtere positie in Japan heeft dan er al werd gedacht. Desondanks zijn dit natuurlijk fantastische verkoopcijfers voor de PS3 en daar gaat het voor ons uiteindelijk om.