In juni werd er een vervolg op Fez aangekondigd. Fez II werd getoond op de Horizon Indie Game Conference op de E3 en hoewel het eerste deel alleen verscheen voor de Xbox 360, was er toch hoop dat het tweede deel wel naar de PS3 zou komen. Helaas zal het indiespel naar geen van beide platformen komen, want ontwikkelaar Phil Fish heeft laten weten dat de game officieel geannuleerd is.

Het is niet bekend wat de reden achter het annuleren van Fez II is. Wel lijkt er een hoop drama aan vooraf gegaan te zijn. Op de website van Polytron is het volgende te lezen:

Fez 2 is cancelled. I am done. I take the money and I run. This is as much as I can stomach. This isn’t the result of any one thing, but the end of a long, bloody campaign. You win.