Eind oktober verscheen Battlefield 4 voor de PS3, Xbox 360 en PC en zal volgende week tevens verschijnen voor de PS4 bij de Europese launch. Een mooi jaar voor de serie, want de game verschijnt op vele platformen.

Daarnaast is het ook een interessante tijd voor investeerders die inzetten op Electronic Arts en eens in de zoveel tijd spreekt EA met deze investeerders. Blake Jorgensen van EA ging tijdens een gesprek met de investeerders in op Battlefield en of de serie jaarlijks zou kunnen verschijnen.

Jorgensen gaf aan dat een nieuwe Battlefield, zoals het laatste deel, zo´n twee jaar kost om te ontwikkelen en dat het talent verdeeld moet zijn over de studio´s. Daarnaast moet de kern van het product wat de serie zo populair maakt bij consumenten in tact blijven.

Tevens moet men tijdens dat proces voorzichtig zijn dat ze de serie of franchise niet vernietigen. Je moet het aantrekkelijk en anders maken, maar tegelijkertijd moet het zeker zijn dat het een goede franchise blijft.

“Battlefield takes us about two years to develop and so you want to make sure that you’re sharing talent across studios, so you keep [the] core talent of the product and the experience for the consumer there. You also want to be really careful that you don’t destroy the franchise along the way. You got to make it exciting and different, but at the same time you want to make sure you maintain a great franchise.

Het moet dus kwaliteit blijven behouden volgens Jorgensen. Hij sloot af met de boodschap dat Battlefield niet een product is wat je één keer verkoopt, maar eigenlijk twee jaar lang verkoopt door de premium content. Een jaarlijkse Battlefield zou de serie dus meer beschadigen dan goed doen.