Call of Duty: Elite werd geïntroduceerd bij Call of Duty: Modern Warfare 3 en dit werd doorgetrokken naar Call of Duty: Black Ops 2, maar na enkele jaren van dienst zal Activision de service nu weer gaan sluiten. Niet geheel onverwacht, aangezien Call of Duty: Ghosts al geen gebruik meer maakte van de service, maar een eigen Clan Wars systeem kende.

De huidige Call of Duty app zal Call of Duty: Elite gaan vervangen en er is ook geen intentie om de service vroeg of laat weer terug te brengen. Hieronder hetgeen Activision te melden had over de sluiting van de service en de Call of Duty app.

“There are no plans to bring Call of Duty Elite back. We encourage fans to download the Call of Duty app for Call of Duty: Ghosts, which allows players to customise their multiplayer character and weapons loadouts on the go, keep track of their Call of Duty: Ghosts stats, and features Call of Duty Clan Wars, where players can compete for cool, exclusive in-game gear.”

Call of Duty: Elite zal op 28 februari aanstaande gesloten worden.