Miljoenen mensen hebben de Destiny beta gespeeld en soms zelfs wel met drie verschillende personages. Om niet helemaal opnieuw te hoeven beginnen zodra de game uit is, zou het op zich wel fijn zijn om je personage(s) mee te kunnen nemen. Helaas gaat dit niet lukken, zo heeft Bungie designer Tyson Green aangegeven.

Aanvankelijk gaf Bungie aan dat het misschien mogelijk zou zijn, waardoor er hoop bleef bestaan. De reden waardoor het toch niet mogelijk is om je beta personage(s) mee te nemen is op zich vrij logisch, zoals Green hieronder uitlegt. Er zijn teveel aanpassingen en tweaks gedaan na de beta, waardoor je personage in de uiteindelijke game een ‘vreemde vorm’ aan zal nemen en dat werkt simpelweg niet.

“Since the beta, we’ve continued to tune and adjust the game. The way you earn experience has been adjusted up and down a bunch of times. Items have been added and removed. New features toggled. Although there’s no single monumental change, the sum of the tweaks leaves characters from the beta build in strange shape that would be confusing at best, broken at worst.”