Fallout 4 werd op de E3 vorig jaar aangekondigd en daarbij werd gelijk ook aangegeven dat de game nog in 2015 zou verschijnen. Daarmee was de release slechts vijf maanden na de aankondiging en dat is naar industrie maatstaven bijzonder snel.

In een interview met IGN en GameSpot heeft Todd Howard van Bethesda aangegeven dat hij de manier waarop Bethesda met Fallout 4 om ging graag als norm zou zien voor aankondigingen in het algemeen. Door games te vroeg aan te kondigen kan de situatie ontstaan dat het enthousiasme afneemt naarmate de tijd verstrijkt.

In het geval van Fallout 4 bleef het enthousiasme aanwezig en het steeg naarmate de release dichterbij kwam naar een hoogtepunt, mede dankzij de korte periode tussen de aankondiging en de release.

“I would like that to become the norm. I hope that the way we did it with Fallout changes how a lot of people do it, and how successful it was doing it that way. I think a lot of people are going to start doing that. That’s my hope. As a gamer, too, I want a period of time to be excited, and I don’t want that to go away. Sometimes they announce, I get so excited, ‘I want to buy this right now!’ And then, I’ve gotta wait.”

“The other thing is, while you’re making a game, you’re figuring out, ‘OK, what’s really good about it?’ ‘What’s this?’ ‘What’s this?’ If you’re talking about that too early, people aren’t getting excited, they’re getting anxious.”

Hierbij komt wel dat Fallout 4 een voordeel had en dat is namelijk dat het tot een bekende en populaire franchise hoort. Met nieuwe games zal dat wellicht net even anders moeten, om zo voldoende tijd te hebben om de consument goed te informeren. Daarmee is er ook gen bevestiging dat Bethesda nu alle games vrij kort voor de release aan gaat kondigen.