Special: Assassin’s Creed: Origins – De achtergrond van Bayek – In aanloop naar de release van Assassin’s Creed: Origins publiceren we hier een korte serie Specials. Vandaag is de aftrap, waarin we het hoofdpersonage Bayek nader onder de loep nemen. Voordat we het echter over Bayek zelf hebben, is het belangrijk om eerst wat meer achtergrondinformatie te geven over het volk waar hij van afstamt.

De achtergrond van de Medjay

Bayek is namelijk de laatst overgebleven Medjay. ‘Medjay’ (ook wel ‘Medjai’, ‘Mazoi’, ‘Madjai’ of ‘Mejay’ genoemd) is een naam die de Oude Egyptenaren gaven aan een gebied binnen de noordelijke regio grenzend aan Soedan. De hele noordelijke regio hebben de Oude Egyptenaren veroverd op het volk van de Nubiërs, die daar toen woonden. De naam “Medjay” refereert hier ook aan ‘het volk van Medja’. Ten tijde van het ‘Oude Koninkrijk’ (dit begon vanaf 2639 v. Chr. en eindigde rond 2216 v. Chr.) werden de Medjay (zo werden de mensen woonachtig in dit gebied genoemd) onder andere ingezet als verkenners voor het leger.

Van het Middenrijk naar het Nieuwe Rijk

Tijdens de periode van het ‘Middenrijk’ (vanaf circa 2040 v. Chr. tot 1783 v. Chr.) werd de term ‘Medjay’ niet meer gelinkt aan voornamelijk een gebied, maar meer aan een stam, bestaande uit een aantal mensen. De Medjay waren woestijnnomaden die inmiddels actief waren binnen alle sectoren van de Egyptische samenleving. Zo werkten ze als bewakers van de farao, als paleisbedienden, als algemene bewakers en als assistenten binnen de tempels. Daarnaast traden ze ook op als bewakers van rondtrekkende karavanen én dienden ze in het Egyptische leger.

Na het Middenrijk brak later de periode van het ‘Nieuwe Rijk’ (deze periode loopt van ca. 1550 – 1070 v.Chr.) aan. Tijdens deze periode werden de Medjay meer als synoniem gezien van het militaire politieapparaat. Ze bewaakten daarbij nog steeds belangrijke gebieden, zoals begraafplaatsen en tempels. Tevens werden ze per regio onderverdeeld in groepen, waarbij iedere groep zijn eigen commandant had. Tot deze groepen traden steeds meer Egyptenaren toe om ook te dienen als elitestrijders. Daar bleef het niet bij; het kwam namelijk steeds vaker voor dat ook ‘gewone Egyptenaren’ zich opwerkten tot commandant van zo’n speciale eenheid.

blank

Terug naar Bayek

Deze inleiding is belangrijk voor het verhaal, aangezien je zo meer te weten komt over het volk Medjay, waar Bayek van afstamt. Zoals eerder aangegeven is Bayek zelf de laatst overgebleven Medjay die actief was tijdens het bewind van farao Ptolemaeus XIII. Hij (Ptolemaeus) regeerde in eerste instantie samen met zijn zus Cleopatra VII, tot hij haar verbande. Na haar verbanning komt ze in de game echter in contact met Bayek en zo zal het avontuur zich ontvouwen.

Bayek is geboren en getogen in het eenzame en geïsoleerde gebied van Siwa. Hij stamt af van een lange en oude lijn van verdedigers in het land. Dankzij zijn training is hij een bewaker van de tradities en overtuigingen van het Oude Egypte. Hij strijdt voor gerechtigheid en het is zijn taak om tijdens zijn missies iedereen in nood te beschermen. Zijn avontuur speelt zich ver na het einde van het Nieuwe Rijk af. Dit is een periode waarin de term Medjay eigenlijk niet meer voorkomt.

blank

Dat maakt het dus erg interessant, want Bayek wordt gezien als de laatste Medjay en hoewel de link met zijn voorouders op dit moment wat onduidelijk is, zal de game je daar ongetwijfeld meer inzicht in geven. De ‘Origins’ in de titel slaat natuurlijk op het ontstaan van de assassins en als we de geschiedenis van de Medjay een beetje doornemen, dan ziet het ernaar uit dat Bayek als laatste Medjay een nieuwe orde sticht onder de noemer ‘Assassins’. Dit kan in theorie een voortvloeisel zijn van de oude Medjay, zonder dat bloedlijnen hier nog een bepalende rol in spelen.

Dankzij een persoonlijke tragedie wordt Bayek echter verplicht om zijn thuis achter zich te laten. Daar blijft het niet bij, want hij wordt hierdoor gedwongen om al zijn vijanden op te jagen en te doden. Tijdens zijn missie zal hij het pad kruisen met de eerder genoemde personen: Ptolemaeus XIII en Cleopatra VII. Daarnaast zal ook Julius Caesar binnen het avontuur zijn opwachting maken. Deze drie heersers zijn allen betrokken in een omvangrijke oorlog om de macht. Die epische machtsstrijd dient als achtergrond van Bayek’s grote avontuur. Zijn reis zal uiteindelijk leiden tot het – eerder aangehaalde – ontstaan van het broederschap der Assassins.

blank