Eerder doken er al geruchten op over Assassin’s Creed: Rogue HD voor de PlayStation 4 en Xbox One. Dit naar aanleiding van enkele Italiaanse retailers die meer leken te weten dan de gewone consument en zelfs de pers. Nu blijken deze geruchten niet te bestaan uit enkel gebakken lucht, want ook in Korea duikt een remaster van deze titel nu op.

Wat betreft Assassin’s Creed is er eigenlijk nog nooit één deel geheim gebleven tot de aankondiging, zelfs de remasters niet. Of dit expres is of te danken valt aan het feit dat er honderden mensen zo niet duizenden op de hoogte zijn van het bestaan ervan, laten we voor deze keer even in het midden.

Wel kunnen we er nu met de nodige zekerheid van uitgaan dat Assassin’s Creed: Rogue HD er wel degelijk aan zit te komen, een beoordeling in Korea door de bond wordt immers niet zomaar gedaan.