Anthem maakt geen gebruik van een bindend klassensysteem. Met andere woorden: het type personage dat je bij aanvang van de game aanmaakt, sluit bepaalde toekomstige vaardigheden niet uit. Je kan als speler later nog steeds alle richtingen uitgaan en je avatar precies zo uitbouwen als jij dat zelf wilt, zonder al te veel beperkingen. Het aanmaken van meerdere personages zal dus niet nodig zijn om Anthem op een zo volledig mogelijke manier te ervaren.

Dat wil echter niet zeggen dat het geen optie is. Mark Darrah van BioWare, de executive producer van Anthem, heeft op Twitter namelijk laten weten dat je, ook al is het niet per se nodig, per account meerdere personages zal kunnen aanmaken. Een precies aantal werd nog niet vastgelegd, al zal dit waarschijnlijk gelijk liggen met het aantal klassen dat de ontwikkelaar ons aanbiedt. Anthem zal op 22 februari 2019 in de winkelrekken verschijnen.