Vanaf 4 juni is Warhammer: Chaosbane verkrijgbaar en met die aanstaande release heeft Bigben weer een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer gaat over het verhaal waar het in de game om draait en zodoende krijg je wat meer achtergrond en context bij de situatie.

De trailer is volledig geanimeerd en gezegd moet worden is dat het resultaat erg netjes is. Samen met deze trailer heeft de uitgever nog een korte omschrijving van de situatie gegeven en die is als volgt:

In een tijdperk waarin wetteloosheid en wanhoop heersen ligt het rijk der mensen in puin, verscheurd door burgeroorlog en geteisterd door hongersnood en pest. En zo gebeurde het dat in het jaar 2301 de Kurgan-krijgsheer genaamd Asavar Kul de wilde stammen van de Chaos Wastes verenigde en de mensheid de oorlog verklaarde. De overvallers drongen het verre noordelijke koninkrijk Kislev binnen en plunderden haar grootste stad, Praag. Maar in het duisterste uur van het rijk, verzamelde een edelman genaamd Magnus de mensen van het rijk om de indringers te weerstaan. Het keizerlijke leger marcheerde naar de hoofdstad Kislevite om het op te nemen tegen Kul in een enorm gevecht buiten de stadsmuren. Met steun van machtige helden uit het hele land wist Magnus een direct gevecht met Kul te winnen, waarna de Chaos-horde uiteenviel. Gezegend door de goden en binnengehaald als de ware keizer, keerde Magnus triomfantelijk terug naar Nuln. Maar terwijl de oude wereld de overwinning van Magnus vierde, planden de Dark Gods alweer hun wraak.