PlayStation VR is tegenwoordig een vast onderdeel van het PlayStation universum en doordat het succesvol is, zal het ook bij de volgende generatie een belangrijke rol gaan spelen. Het is al bekend dat de huidige VR-set zal werken met de PlayStation 5, maar de suggestie is nu gewekt dat er ook gekeken wordt naar een beter model.

Tijdens Collision 2019 in Toronto afgelopen week, heeft Dominic Mallinson (vice president of R&D) gesproken over PlayStation VR. Hier gaf hij aan dat Sony geen intentie heeft om VR achter zich te laten, maar dat ze zich juist richten op het aantrekken van nieuwe spelers op zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5.

Mallison kon kwijt dat Sony tevreden is met de huidige positie in de markt, maar tegelijkertijd gaf hij wel aan dat ze beter kunnen. Zeker omdat de huidige afzetmarkt bestaat uit meer dan 96 miljoen PlayStation 4 gebruikers en die kan Sony allemaal een goede VR-ervaring bezorgen.

“We’re very happy with those numbers and very happy with the position. But we know we can do better. There are over 96 million PS4s in the market today. And every single one of those is capable of delivering a great VR experience. So we’d like to convert many, many more of those people to be PSVR users. And we won’t just stop with PS4.”

Dat laatste zinnetje is interessant, want dat bevestigd enerzijds nogmaals dat het met de PlayStation 5 werkt. Anderzijds gaf Mallinson later in zijn toespraak aan wat hij verwacht te zien bij de volgende generatie headsets. Dit zijn allerlei technische verbeteringen, zoals een hogere resolutie, HDR, draadloze modellen en meer.

Met die verwachting wordt indirect de suggestie gewekt dat Sony intern bezig is met een nieuw model. Dat samen met de uitspraak dat Sony blijft investeren in het VR-segment van de markt, wekt de indruk dat we vroeg of laat een nieuw (beter) model gaan zien.