Eén van de zaken in The Last of Us: Part II die door veel gamers erg gewaardeerd wordt, zijn alle features omtrent de toegankelijkheid. Naughty Dog heeft zich uitgebreid gestort op allerlei hulpmiddelen voor gamers die een beperking hebben. Gezien deze game zo ontzettend veel opties biedt, heeft de ontwikkelaar een nieuwe standaard gezet.

Deze standaard is voor de ene game wat makkelijker na te streven dan de ander, want het is natuurlijk afhankelijk om wat voor game het gaat. Desalniettemin zou de benadering van Naughty Dog motiverend moeten werken voor andere ontwikkelaars en de studio is ook niet te beroerd om andere partijen te helpen.

In gesprek met Can I Play That vertelde lead systems designer Matthew Gallant dat ze het delen van informatie erg belangrijk vinden, zeker als het bijdraagt in het toegankelijker maken van games. Naughty Dog heeft andere studio’s al geholpen en zal dat ook blijven doen, omdat het streven naar betere toegankelijkheid erg belangrijk is.

“Knowledge sharing is critical to the advancement of accessibility support across the games industry. We have and will continue to discuss and collaborate with other developers and studios who are also striving to provide better accessibility features for players.”

Later zegt Emilia Schatz, co-lead game designer, dat ze hoopt dat het werk van Naughty Dog andere ontwikkelaars aan het denken heeft gezet. Dit zodat er de tijd genomen wordt om dergelijke features te implementeren in toekomstige games.

“Naughty Dog’s investment in accessibility saves that guesswork for other developers, allowing them the development time to include and even improve on these features for their own games.”