Er valt heel wat te vertellen en te zeggen over het gedrag van Sony tijdens het hele PlayStation Network gebeuren. De één is er positief over, de ander juist niet. Sommige vinden zelfs dat Sony veel te laat naar buiten heeft gebracht dat hun servers zijn aangevallen.

Zelf zegt Sony, bij monde van Sir Howard Stringer, dat ze er goed aan hebben gedaan om dit op het juiste moment naar buiten te brengen. Ze vinden zelfs dat ze niet te laat naar buiten zijn gekomen omtrent de aanval op hun servers, aldus een gefrustreerde Sir Howard Stringer.

“Most of these breaches go unreported by companies. Forty-three percent (of companies) notify victims within a month. We reported in a week. You’re telling me my week wasn’t fast enough?

There’s a charge for the system being down… a charge for identity theft insurance. The charges mount up, but they don’t add up to a number we can quantify just yet.”