Eerder vandaag hebben we jullie al kunnen meedelen dat de trophies van Call of Duty: Modern Warfare 3 waren gelekt en zojuist is het gehele lijstje van Uncharted 3: Drake’s Deception de wijde wereld ingewaaid. Het bewijs is een op internet geplaatst filmpje, rechtstreeks gefilmd vanaf de PlayStation 3.

De game zal een totaal van 57 trophies bevatten, wat weer een aardige klus wordt. Dit is voor ons gamers natuurlijk heerlijk, omdat we onszelf dan langzaamaan een beetje kunnen voorbereiden en kijken of het voor jezelf mogelijk is om die platina trophy in je bezit te krijgen. Ook hebben we alle trophies op een rijtje, zodat jullie alles eventjes na kunnen lezen.

 • First Treasure (Bronze) – Find one treasure
 • Apprentice Fortune Hunter (Bronze) – Find 10 treasures
 • Skilled Fortune Hunter (Bronze) – Find 40 treasures
 • Adept Fortune Hunter (Bronze) – Find 60 treasures
 • Expert Fortune Hunter (Bronze) – Find 80 treasures
 • Master Fortune Hunter (Silver) – Find 100 treasures
 • Relic Finder (Bronze) – Find the Strange Relic
 • Survivor (Silver) – Defeat 75 enemies in a row without dying
 • Combat Leapfrog (Silver) – Defeat 10 enemies in a row, alternating hand-to-hand combat and gunplay
 • 20 Headshots (Bronze) – Defeat 20 enemies with headshots
 • 100 Headshots (Silver) – Defeat 100 enemies with headshots
 • Headshot Expert (Bronze) – Defeat 5 enemies in a row with headshots
 • Side Arm Master (Bronze) – Defeat 30 enemies in a row with your side arm
 • Reload Master (Silver) – Defeat 50 enemies in a row without auto-reloading
 • Rolling Ammo Master (Silver) – 20 times in a row, pick up ammo while rolling
 • Blindfire Marksman (Bronze) – Defeat 20 enemies by blind-firing while in cover (without aiming with L1)
 • Run-and-Gunner (Bronze) – Defeat 20 enemies by shooting from the hip (without aiming with L1)
 • Hangman (Bronze) – Defeat 20 enemies with gunfire by aiming while hanging
 • Land Shark (Bronze) – Defeat 20 enemies while swimming
 • 30 Kills: Mag 5 (Bronze) – Defeat 30 enemies with the Mag 5
 • 30 Kills: Arm Micro (Bronze) – Defeat 30 enemies with the Arm Micro
 • 30 Kills: TAU Sniper (Bronze) – Defeat 30 enemies with the Tau Sniper
 • 30 Kills: KAL 7 (Bronze) – Defeat 30 enemies with the KAL 7
 • 30 Kills: M9 (Bronze) – Defeat 30 enemies with the M9
 • 30 Kills: G-MAL (Bronze) – Defeat 30 enemies with the G-MAL
 • 30 Kills: SAS-12 (Bronze) – Defeat 30 enemies with the SAS-12
 • 30 Kills: Dragon Sniper (Bronze) – Defeat 30 enemies with the Dragon Sniper
 • 30 Kills: T-Bolt Sniper (Bronze) – Defeat 30 enemies with the T-Bolt Sniper
 • 30 Kills: RPG7 (Bronze) – Defeat 30 enemies with the RPG-7
 • 30 Kills: PAK-80 (Bronze) – Defeat 30 enemies with the PAK-80
 • 30 Kills: Mk-NDI (Bronze) – Defeat 30 enemies with the Mk-NDI
 • Pro-Pain (Bronze) – Defeat 10 enemies with propane of acetylene tank explosions
 • Dyno-Might Master (Silver) – Defeat 5 enemies with one explosion
 • Grenade Hangman (Bronze) – Defeat 10 enemies with grenades while hanging
 • Drop the Bomb Headshot (Bronze) – Make 5 enemies drop their grenades by shooting them
 • Throwback (Bronze) -Kill 10 enemies with thrown-back grenades
 • Throwback Master (Bronze) – Throw back a grenade and defeat two enemies at once
 • Bare-knuckle Brawler (Bronze) – Defeat 20 enemies with hand-to-hand combat
 • Bare-knuckle Slugger (Bronze) – Defeat 50 enemies with hand to hand combat
 • Master Ninja (Bronze) – Defeat 50 enemies with stealth attacks
 • Expert Ninja (Silver) – Defeat 5 enemies in a row using stealth attacks
 • Riot Rocker (Bronze) – Defeat 5 Riot Shield enemies by running over their shield
 • Brute Beater (Bronze) – Successfully counter all of a Brute’s damage-giving attacks
 • Quick Study (Bronze) – Inspect every display case in the Cartagena Museum
 • Ride the Crocodile (Bronze) – Stand on the crocodile in the Secret Library
 • He’s Gonna Need a Sturgeon (Bronze) – Hit three enemies with fish in the market
 • Marco Solo (Bronze) – Play in the swimming pool on the Cruise Ship
 • Truck Brawler (Bronze) – Defeat 10 enemies using hand-to-hand combat on the back of the convoy trucks
 • Charted! – Easy (Bronze) – Finish the game in Easy Mode
 • Charted! – Normal (Silver) – Finish the game in Normal Mode
 • Charted! – Hard (Silver) – Finish the game in Hard Mode
 • Charted! – Crushing (Gold) – Finish the game in Crushing Mode
 • Thrillseeker (Bronze) – Complete one Competitive Multiplayer game
 • Buddy System (Bronze) – Complete one Cooperative Multiplayer game
 • Platinum (Platinum) – ??? (Assume gain all trophies)