Het mooie aan grote bedrijven is dat ze vaak een grote invloed kunnen hebben in de maatschappij. Dat dit het imago van een bedrijf kan beïnvloeden in positieve of juist weer negatieve zin is logisch. Sony Computer Entertainment België probeert middels een actie niet alleen huisdieren te steunen maar kunnen van de gelegenheid ook gebruik maken om de game ‘Eyepet & Friends te promoten.

Het is namelijk zo dat er vaak mensen zijn die een huisdier in huis halen maar nadien niet meer weten hoe ze precies moeten omgaan met het dier. De kans is daardoor groot dat deze worden verwaarloosd en in de steek gelaten. Om dit dus te voorkomen steunt SCEB voortaan de Nationale Raad voor Dierenbescherming. Met behulp van de game ‘Eyepet & Friends’ kunnen jonge spelers respect voor huisdieren krijgen en een tolerante ingesteldheid. Men ziet de game als een alternatief. De bedoeling van de game is zoals bij het vorige deel heel simpel. Het verzorgen van en spelen met je ‘Eyepet’ middels augmented reality.

De vice-voorzitter van de Nationale Raad voor Dierenbescherming ziet het op deze manier:

Wij zijn van mening dat de aanschaf van een huisdier een goed doordachte zaak moet zijn. Het is een levend wezen dat meer dan tien jaar deel zal uitmaken van het gezin. Het is dus belangrijk vooraf een aantal overwegingen in acht te nemen zoals ‘Wat als we op vakantie gaan?’, ‘Kunnen we het dier voldoende aandacht geven?’, … Vandaar dat de NRDB dit initiatief alleen maar kan toejuichen. Het zal kinderen (en volwassenen) helpen om te beseffen wat het betekent een dier op te nemen in het gezin en hoeveel tijd eraan besteed dient te worden.

De Marketing directeur van SCEB heeft ook zijn mening gegeven over dit project:

Bij PlayStation® zijn we tevreden dat we met EyePet & Friends kunnen bijdragen tot een bewustmakingscampagne om het achterlaten van huisdieren te voorkomen. We zijn ervan overtuigd dat dit soort games helpen om kinderen gewoonten aan te leren en hen bewust te maken van de verantwoordelijkheid en de plichten die bij een huisdier horen.

Met deze actie haalt Sony dus twee vliegen in één klap. Enerzijds verbeteren zij hun imago en anderzijds kunnen ze hun producten aanbieden.