Laten we één ding even duidelijk maken: Battlefield 3 was een geweldige game. Dat we hiermee vooral verwijzen naar de online multiplayer component van het spel en de matige singleplayer bewust links laten liggen staat eigenlijk buiten kijf. Battlefield heeft altijd en zal wat ons betreft ook altijd om het online knalplezier draaien en op dat vlak leverde DICE een topgame af die met opgeheven hoofd naast Call of Duty mag gaan staan. Geen enkele game is echter perfect en het duurde dan ook niet lang vooraleer er ook klachten over Battlefield 3 opdoken.

Onder andere de user interface bleek het onderwerp van veel klachten. Deze zou te glitchy, te traag en vooral te lelijk zijn. Dat EA deze kritische noten erg serieus neemt, blijkt uit een recent statement van Battlefield Community Manager Ian Tornay, die op Reddit aangaf dat een verbeterde user interface een belangrijk werkpunt is naar Battlefield 4 toe. Wanneer een oplettende Reddit gebruiker vroeg of DICE valse, door fans gemaakte user interfaces zou gebruiken als referentie, was het antwoord positief. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.

“We know there have been a lot of complaints about the UI, We are taking them into serious consideration. UI is a big point of focus for us in BF4?”