Forum

Topic: Gentoo Linux installeren op PS3

Anoniem's avatar

Gentoo Linux installeren op PS3

In deze tutorial ga ik stap voor stap uitleggen hoe je Gentoo Linux moet installeren op je Playstation3.
Al hetgeen in vet staat (behalve de titels natuurlijk) is code die je zelf intypen!

!Let op: neem zeker een backup van al je foto’s, muziek, savegames etc!

Benodigdheden

Gentoo Linux ISO (Hier te downloaden)
Sony bootloader (Hier te downloaden)
Otheros installer (Hier te downloaden)
USB toetsenbord
USB muis
!Internet verbinding! (via ethernet => kabel geen wifi!)
Eerste stappen

1. Ga naar Settings menu > System Settings > Format Utility > Format Hard Disk > Yes > Yes.

2. Selecteer partition setting. Kies vervolgens custom.

3. Daar zie je de optie “Allot 10GB to the Other OS” ofwel “Allot 10GB to the PS3 System”. Kies vervolgens voor “Allot 10GB to the Other OS”. Door dit te kiezen kan linux tot 10gb gebruiken van de PS3 harde schijf.

4. Daarna kan je kiezen of je een volledige (full format) of een snelle format (quick format) doet. De verschillen tussen beide formatteer opties zijn niet eht groot, het voornaamste verschil is de tijdsduur. Kies voor een snelle format (quick format) aangezien een volledige format tot zo’n 2 uur kan duren

5. De harde schijf van de PS3 wordt nu volledig geformatteerd.

6. Wanneer dit voltooid is druk je op X en de PS3 zal rebooten.

Geheugenkaart klaarmaken voor gebruik

!Let op: Je hebt een Memory Stick Pro Duo, SD card, Compact Flash, USB of ander optisch opslagmedium nodig om de bootloader te installeren op de PS3. De bootloader kan je bovenaan deze tutorial vinden bij Denodigdheden.!

1. Je opslagmedium moet minstens 10mb vrije ruimte hebben.

2. Zet de inhoud van “Sony bootloader + Otheros installer” (Bovenaan staan de links) op de memory stick. (Mappen zijn reeds aangemaakt!)

3. Ga naar Settings > System Settings > Install Other OS

4. De PS3 zal nu op zoek gaan op de memory card, USB drive, of optische media naar de bootloader en de bootloader installer.

5. Bevestig dat de PS3 het bestand /PS3/otheros/otheros.self gevonden heeft

6. Druk X om de installatie te starten.

7. Je zal nu het volgende te zien krijgen: “Other OS Installer Version x.y.z”
Kies vervolgens start.
Vervolgens krijg je de melding dat je de sixaxis controller aan de usb kabel moet hangen, doe dit.
Accepteer de gebruikersovereenkomst en volg dan de installatie.
Wanneer de installatie voltooid is hetstart je de PS3.

Gentoo Linux installeren

1. Zet de PS3 aan.

2. Steek de Gentoo CD in de blu-ray lezer van je PS3.

3. Je zal nu hetvolgende op je scherm zien: livecd ~ #
Dit wil zeggen dat je rechtstreeks op de cd werkt, later in de setup zal dit nog veranderen.

Harde schijf klaarmaken

livecd ~ # fdisk /dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 10239.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4) p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-10239, default 1): ENTER
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-10239, default 10239): +9000M

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4) p
Partition number (1-4): 2
First cylinder (8585-10239, default 8585): ENTER
Using default value 8585
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (8585-10239, default 10239): ENTER
Using default value 10239

Command (m for help): t
Partition number (1-4): 2
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap / Solaris)

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737414144 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 10239 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 8584 8790000 83 Linux
/dev/sda2 8585 10239 1694720 82 Linux swap / Solaris

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
livecd ~ #

Partities formatteren, juiste filesystem toewijzen en mounten

livecd ~ # mkfs.ext3 -j /dev/sda1

mke2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
1098880 inodes, 2197500 blocks
109875 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2252341248
68 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16160 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 25 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

livecd ~ # mkswap /dev/sda2

Setting up swapspace version 1, size = 1735389 kB
no label, UUID=56270620-3485-4396-b65b-269517a5451c

livecd ~ # swapon /dev/sda2
livecd ~ # mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/

Stage4 downloaden, installeren + chroot

livecd ~ # cd /mnt/gentoo/
livecd gentoo # wget ftp://ftp.belnet.be/mirror/rsync.gentoo.org/gentoo/experimental/ppc64/stages/stage4-970-ps3_64ul.tar.bz2
livecd gentoo # tar -xjpf stage4-970-ps3_64ul.tar.bz2
livecd ~ # mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
livecd ~ # mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev

livecd gentoo # chroot /mnt/gentoo/ /bin/bash
livecd / # env-update && source /etc/profile
livecd / # export PS1=”(chroot) $PS1″

— ‘profiles/arch.list’ is empty or not available. Empty portage tree?
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache…

livecd ~ # cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc
livecd ~ # wget http://gentoo.blueyonder.co.uk/snapshots/portage-latest.tar.bz2
livecd ~ # tar -xjf portage-latest.tar.bz2 -C /usr
livecd ~ # emerge –metadata

Tijdzone, kboot aanpassen en fstab

(chroot) ls /usr/share/zoneinfo
(chroot) cp /usr/share/zoneinfo/Europe /etc/localtime

DIT KAN VOOR PROBLEMEN ZORGEN, ALS DIT NIET WERKT BOVENSTAANDE STAP OVERSLAAN!

(chroot) e2label /dev/sda1 /
(chroot) / # cd /etc
(chroot) / # cp kboot.conf.example kboot.conf
(chroot) / # nano -w kboot.conf

Hieronder staat mijn bootloader, normaal kan je deze volledig overnemen behalve de videomode (Ik gebruik 1080p of ps3fb:mode:5 dus dit moet je aanpassen)

# The following is an example kboot configuration file. Edit it
# to suit your needs before attempting to reboot your system or
# you may be unable to boot the new install.

# default: the default kernel label to boot should the user not make
# a selection. Uncomment the following line and set a default kernel label.
default=gentoo

# timeout: number of seconds to wait for user input before the default
# kernel label is booted. Uncomment the following line and set timeout.
timeout=5

# The format from this point on is within a kernel label. At a minimum,
# you must pass the kernel and root device. The syntax is as follows:
#
label=’device: initrd=device: kernel_options’
#
# You should also pass the video options as well. An example of video
# options are as follows:
#
# 480i = ps3fb:mode:1
# 576i = ps3fb:mode:6
# 720p = ps3fb:mode:3
# 1080i = ps3fb:mode:4
# 1080p = ps3fb:mode:5
#
# You can review all possible video modes using the ps3videomode application
# provided by the ps3pfutils package. i.e. ps3videomode -v will display
# possibilities.

# The following is an example kernel label. Uncomment and edit as needed.gentoo=’sda1:/boot/kernel-genkernel-ppc-2.6.16-ps3 initrd=sda1:/boot/initramfs-genkernel-ppc-2.6.16-ps3 root=/dev/ram0 real_root=/dev/sda1 init=/linuxrc video=ps3fb:mode:5 rhgb’

(chroot) / # nano -w /etc/fstab

Deze MOET je volledig overnemen!

/etc/fstab: static file system information.
#
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren’t
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency). It’s safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail / tail freely.
#
# The root filesystem should have a pass number of either 0 or 1.
# All other filesystems should have a pass number of 0 or greater than 1.
#
# See the manpage fstab(5) for more information.
#

#

# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/sda1 / ext3 noatime 0 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0
#/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto 0 0

# NOTE: The next line is critical for boot!
proc /proc proc defaults 0 0

# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
# use almost no memory if not populated with files)
shm /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
none /spu spufs default 0 0

Paswoord, chroot afsluiten, rc.conf, unmounten en reboot

(chroot) / # useradd -m -G users,wheel,audio -s /bin/bash john
(chroot) / # passwd john
Password: (Enter the password for john) UW PASWOORD
Re-enter password: (Re-enter the password to verify) OPNIEUW UW PASWOORD

(chroot) livecd / # nano -w /etc/rc.conf

In de Optie beneden kan je kiezen welke GUI je neemt, standaard staat deze op Fluxbox maar je kan ook KDE, Gnome, … nemen

# /etc/rc.conf: Global startup script configuration settings
# …..
# XSESSION is a new variable to control what window manager to start
# default with X if run with xdm, startx or xinit. The default behavior
# is to look in /etc/X11/Sessions/ and run the script in matching the
# value that XSESSION is set to. The support scripts are smart enough to
# look in all bin directories if it cant find a match in /etc/X11/Sessions/,
# so setting it to “enlightenment” can also work. This is basically used
# as a way for the system admin to configure a default system wide WM,
# allthough it will work if the user export XSESSION in his .bash_profile, etc.
#
# NOTE: 1) this behaviour is overridden when a ~/.xinitrc exists, and startx
# is called.
# 2) even if ~/.xsession exists, if XSESSION can be resolved, it will
# be executed rather than ~/.xsession, else KDM breaks …
#
# Defaults depending on what you install currently include:
#
# Gnome – will start gnome-session
# kde- – will start startkde (look in /etc/X11/Sessions/)
# Xsession – will start a terminal and a few other nice apps

XSESSION=”Gnome”

(chroot) livecd / # rc-update add xdm default
(chroot) etc # exit
exit
livecd mnt # cd /mnt/
livecd mnt # umount gentoo/proc/ gentoo/dev/ gentoo/
livecd mnt # umount /mnt/usb/
livecd mnt # reboot

Na installatie

Wanneer je klaar ben met de installatie van Gentoo zal je zien dat je na de reboot geen startbalk etc ziet zoals in andere Linux distibuties of Windows. Dit moet je zelf allemaal doen! Het gemakkelijke aan Gentoo is dat je programma’s installeert met het commando EMERGE

Eerst en vooral updaten we onze portage zodat we telkens da laatste nieuwe broncode kunnen downloaden van de Gentoo website. Open een terminal en voer volgende code in:

echo “sys-apps/portage ~ppc” >> /etc/portage/package.keywords

emerge -u portage

Dit kan eventjes duren.
Als dit klaar is gaan we over naar het installeren van Gnome. Dit doe je zoals reeds gezegt via emerge.

Open een terminal en voer hetvolgende in

emerge gnome

Je ziet verschillende code over het scherm gaan, dit is niet erg aangezien Gentoo met het commando emerge enkel de broncode download en de berekeningen overlaat aan de Cell cpu. Hetgeen je dus op je scherm ziet zijn de berekeningen die je PS3 maakt. Dit kan gemakkelijk een paar uur duren dus zet in elk geval de PS3 niet uit!

De PS3 zal een melding geven dat Gnome volledig klaar is, hetgeen je dan moet doen is reboot in een terminal ingeven en de Gentoo zal opnieuw rebooten. Na de reboot zal je een Gnome GUI krijgen, iets wat gemakkelijker werkt!

Deze tutorial is geschreven door: Den_John

© Copyright Den_John 2007-2008

Anoniem reageren

Je bent niet ingelogd op PSX-Sense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

13 reacties

 1. 10 XP
  YellowDog's avatar

  Hmm ik snap het gedeelte, niet.

  Ik heb gentoo gedownload vd link. de iso op cd gebrand
  boot en otheros op een usb stick gezet. in de goede map.
  systeem …. instal other os.. oke goed. na reboot.

  stop ik de cd in de bleu ray . maar gebeur niks
  ik krijg geen livecd ~#..

  als ik .. het systeem op other os zet in plaats van ps3. dan krijg ik in dos de linux boot.

  iemand ?

 2. Redacteur - 1887 XP
  GlobalSoldier's avatar

  Wats beter…? Gentoo Linux of Yellow Dog Linux??[ik weet niet zoveel van al die soorte Linux:p]

 3. 1386 XP
  Redd's avatar

  Wats beter…? Gentoo Linux of Yellow Dog Linux??[ik weet niet zoveel van al die soorte Linux:p]

  Ik ben inderdaad ook erg benieuwd wat de voordelen van Gentoo boven YDL zijn, gezien YDL er toch “voor gemaakt is”. (Ja, dat staat met een reden tussen aanhalingstekens.. :p )

 4. Redacteur - 1887 XP
  GlobalSoldier's avatar

  Wat bedoel je met deze zin??

  Ik ben inderdaad ook erg benieuwd wat de voordelen van Gentoo boven YDL zijn, gezien YDL er toch “voor gemaakt is”.

  Dat laatste deel, is YDL speciaal voor de PS3 gemaakt….??

 5. 1843 XP
  NL-3rR0r-NL's avatar

  Al hetgeen in vet staat (behalve de titels natuurlijk) is code die je zelf intypen!

  err….?
  Explain! 😀

 6. 1386 XP
  Redd's avatar

  Wat bedoel je met deze zin??
  Dat laatste deel, is YDL speciaal voor de PS3 gemaakt….??

  Niet alleen voor de ps3, maar het staat wel als een van de weinige of wellicht de enige op de website vermeld en bij elke andere info-bron als wikipedia

 7. 1402 XP
  Selec1's avatar

  Niet alleen voor de ps3, maar het staat wel als een van de weinige of wellicht de enige op de website vermeld en bij elke andere info-bron als wikipedia

  YDL is ontwikkeld voor PPC’s. Ofwel Power Personal Computers. En de PS3 valt onder PPC door zijn CELL processor vermoed ik.

 8. 1386 XP
  Redd's avatar

  YDL is ontwikkeld voor PPC’s. Ofwel Power Personal Computers. En de PS3 valt onder PPC door zijn CELL processor vermoed ik.

  Kijk, dat is een stuk mooiere uitleg.

 9. 1553 XP
  Roytjuh's avatar

  Mja, als ik eens een grotere HDD koop zal ik het denk ik wel doen. Maar nu nog niet ;).
  En ik vind het er nu ook nog heel ingewikkeld uit zien :p.

  Ff ter info, ik heb wel een draadloze muis en toetsenbord voor m’n computer via USB. Kan die er dan wel op, of niet?

 10. 1386 XP
  Redd's avatar

  Draadloos via USB? Je bedoelt een USB ontvanger oid?

 11. 1553 XP
  Roytjuh's avatar

  Ja, dat bedoel ik 😉

 12. 60 XP
  T*One's avatar

  en wat kan je nou precies als je linux op je ps3 heb geinstalleerd? 😛

 13. 3771 XP
  vinnie1234's avatar

  niks:p
  je kleine dingetjes meer
  maar niet erg veel bijzonders
  open office of zo 😛